Ing. arch. Tomáš Vích * 1967, 1985 - 1991 absolvoval Fakultu architektury ČVUT Praha. Studium FA zakončil diplomním projektem v atelieru Prof. Ing. Akad. arch. Aleny Šrámkové. 1992 – 1994 pracoval v ateliéru Ing. arch. Michala Sborwitze na repliky hodinek studiích pro Pražský hrad a na rekonstrukci Muzea umění Olomouc oceněné v roce 2000 jako stavba desetiletí Olomoucka.

A A  V Í C H  se od roku 1995 specializuje na zakázky rekonstrukcí, novostaveb a interiérů obytných domů a vil, půdních vestaveb, ale i divadla, administrativní budovy, penzionu, fitness centra,garáží a účastní se soutěží na významné budovy.

Ing. arch. Tomáš Vích je

Od roku 1997 autorizovaným architektem České komory architektů.

Od roku 2005 je iniciátorem revitalizace města.

Od roku 2006 publikuje osvětové články, recenze a kritiky věnované architektuře a urbanismu.

Od roku 2009 pořádá v ateliéru Volné Myšlenky Vlada Miluniće Besedu Revue Beau!

Od roku 2009 edituje internetovou Revue Beau!

Od roku 2011 je člen

2011 - 2014 zasedá v dozorčí radě

2011 - 2014 zasedá v redakční radě Bulletinu 

2012, 2013 člen hodnotitelské rady

2012 - 2014 odborný garant 0., 1. a 2. ročníku Lidové školy urbanismu v organizované

2012 - 2014 odborný expert projektu

2014 porotce soutěže