Adresa:

AA VÍCH 

  Ing.arch. Tomáš Vích

Týnská ulička 628/2

110 00 Praha 1

Č. autorizace: 2665
IČO: 63115905
Telefon:   234 760 311
Mobil: 777 180 867
E-mail: king-watches.cn t.vich@seznam.cz