Ing. arch. Tomáš Vích * 1967, 1985 - 1991 absolvoval Fakultu architektury ČVUT Praha. Studium zakončil diplomním projektem v atelieru Prof. Ing. Akad. arch. Aleny Šrámkové. 1992 – 1994 pracoval v ateliéru Ing. arch. Michala Sborwitze na studiích pro Pražský hrad a na rekonstrukci Muzea umění Olomouc oceněné v roce 2000 jako stavba desetiletí Olomoucka.

A A  V Í C H  se od roku 1995 specializuje na zakázky rekonstrukcí, novostaveb a interiérů obytných domů a vil, půdních vestaveb, ale i divadla, veřejných prostranství, administrativní budovy, penzionu, školky, fitness centra, garáží a účastní se soutěží na významné budovy.

Ing. arch. Tomáš Vích je

Od roku 1997 autorizovaným architektem České komory architektů.

Od roku 2005 je iniciátorem revitalizace města.

Od roku 2006 publikuje osvětové články, recenze a kritiky věnované architektuře a urbanismu.

2009 - 2014 pořádá v ateliéru Volné Myšlenky Vlada Miluniće Besedu Revue Beau!

2009 - 2022 edituje internetovou Revue Beau!

2010 - 2018 blog na Archiweb.cz

2011 - 2014 člen PragueWatch o.s.

2011 - 2014 dozorčí rada ČKA

2011 - 2014 redakční rada Bulletinu ČKA

2012, 2013 hodnotitelská rada Společnosti Petra Parléře
richard mille imitacion

2012 - 2014 odborný garant třech ročníků Lidové školy urbanismu PragueWatch

2012 - 2014 odborný expert projektu Rekonstrukce státu

2014 porotce soutěže Think Arch 2013

2014 - 2017 člen správní rady Společnosti Petra Parléře

2015 - 2018 člen Stavovského soudu ČKA

2018 kniha Náměstí sametové revoluce, spolu s Peter Balhar, nakladatelství Togga

2018 - 2022 zastupitel Prahy 1 za Piráty

2018 - 2020 předseda komisí územního rozvoje a životního prostředí v Praze 1

2019 - dnes blog Aktuálně.cz

2019 – 2021 člen imitaciones relojes españa parlamentní pracovní skupiny Pirátů pro rekodifikaci stavebního práva

2023 expert pro územní rozvoj v projektu Národního geoportálu územního plánování MMR za Principal engineering s.r.o.