-

 

ARCHITEKTURA
-
-
ZRCADLO CIVILIZACE
 
 -
-
 
 
Tomáš Vích
 
6.6.2006 Lidové noviny
teze 1.2009
poslední úprava 2012

-

 

ÚVOD:

Následující přehled architektury je malým rychlokurzem, který vám pomůže přijít současné architektuře a všem těm jejím záhadným „ismům“ na kloub.
 
  
Architektura je monumentální kronikou civilizace. Starý Egypt, Čína, Indie, Afrika, Amerika, antika, gotika, renesance, baroko, všechny styly novověku až po dnešek jsou jedinečným zobrazením období života svých stavebníků. I v zdánlivě nepřehledném galimatyáši poválečné architektury lze najít výrazné stavby na hranici geniality, majáky osvětlující dějiny architektury. Každé zjednodušení je na jednu stranu velice kruté, na stranu druhou ale jediné možné. Z následujícího přehledu stylů / slohů od roku 1789 po dnešek je možno si udělat rámcový obraz. Je zajímavé, jak od dobytí Bastilly - 14. 7. 1989, od Velké francouzské revoluce, kdy se začala v kontinentální Evropě pomalu rozvíjet demokracie, víceméně zcela přesně každých 20 let přichází nová generace posouvající světonázor o schod výš.
Moderní architektura se navíc vyznačuje jedním základním znakem – repliche orologi širokým spektrem postojů na dané téma. V jeden okamžik je možno najít stejně vynikající technická a inženýrská díla a neméně skvělá díla filozoficko psychologická či autenticky vyrostlá z daného prostředí. Podobně jako vedle sebe žijí přírodní vědy, humanitní vědy a náboženství.
Tradiční architektura by nebyla nic bez svého protipólu v architektuře high-tech a naopak.
 
 
 
 
 
 
 
Přehled architektonických stylů od roku 1789
 

 

  Moderní dějiny:

1789 - 1809      Klasicismus

1809 - 1829      Empír

1829 - 1849      Biedermaier

1849 - 1869      Romantismus

1869 - 1889      Historismus

1889 - 1909      Secese

1909 - 1929      Moderna

1929 - 1949      Funkcionalismus

1949 – 1969      Modernismus

1969 – 1989      Postmodernismus

 

  Globální dějiny:

1989 – 2009      New Age

2009 – dnes       Bright Age

 

 
-
 

 

Poválečná architektura 1949 - dnes:

 

 
-
  1949 – 1969      Modernismus 
 
Stručný výtah z Modernismus - ismy poválečné architektury - Lidové noviny 2007
  
 - víra ve vědecké poznání světa
Po 2. světové válce vyvrcholila vědeckotechnická revoluce. Auta, letadla,telefon, televize, atomová bomba, první lety do vesmíru a populační exploze mnohonásobně zkrátily vzdálenosti mezi lidmi, kulturami a světadíly. Růst velkoměst na principu zón administrativy, průmyslu, bydlení, rekreace spojených dopravními tepnami. Vznik univerzálního mezinárodního stylu.
 
 
- technicismus
Seagram Building, New York , 1958, Mies van der Rohe
Dům jako stroj, ekonomie a rychlost stavění, kostra a kůže, železo a sklo, struktura, transparentnost, „radikální krabice“.
 
- brutalismus
Unité d´habitation, Marseille, 1952, Le Corbusier
Dům jako sociálně-inženýrský projekt řešící masový rozvoj stavebnictví, populační exploze, přesun obyvatelstva do měst, beton, panelová sídliště.
 
- organika
Guggenheim Museum, New York, 1956, Frank Lloyd Wright
Muzeum umění jako spirálovitá rampa. Biomorfní tvarování, inspirace v přírodní rostlinné a živočišné sféře, oblost.
 
- tradice
Salk Institute, La Jolla, Kalifornie, 1965, Louis I. Kahn
Dům jako reflexe člověka v dějinách, tradice, monumentalita, archetypy.
 
- mašinismus
Televizní vysílač Ještěd, 1965-73, Karel Hubáček
Inženýrské dílo je hyperbolou spojení člověka s vesmírem.
 
 
 
1969 – 1989     Postmodernismus   
 
Stručný výtah z Postmodernismus - ismy poválečné architektury - Lidové noviny 2007
 
stručně z Postmodernismus - ismy poválečné architektury
 - návrat k tradici a lidskému měřítku, high-tech, regionalismus
Reakcí na odlidštěnou, schématickou a „totální“ modernu se v 60. letech začala profilovat nová postmoderní generace s citlivým přístupem k člověku, městu, místní tradice, revitalizace - byl znovu objeven „genius loci“.
  
 
- postmoderní urbanismus
Paříž, 1979, León Krier
Rozpad, vylidnění a demolice městských center vyvolal obrodnou reakci. Byly znovuobjeveny klasické principy stavění měst s ulicemi, náměstími, bloky domů s vnitřními klidnými dvory, významné budovy jsou ohnisky společenského života, vše v docházkových vzdálenostech.
 
- postmoderní architektura
, Filadelfie, 1964, Robert Venturi
Dům, kde kuchyně, krb, schodiště jsou těžištěm domu, v jednotlivostech podřízeného individuálnímu životu svých obyvatel, v tomto případě matky architekta.
Nová státní galerie, Stuttgart, 1984, James Stirling
Muzeum umění je výpravným zobrazením kolektivní historické paměti střetávající se s industrializací.
 
- high-tech
Center Pompidue, Paříž, 1978, Renzo Piano, Richard Rogers
Muzeum umění jako tovární hala, industriální technologie se stává součástí architektury, uměním, dekorací.
 
- regionalismus
Dům Na Můstku, 1984, Alena a Jan Šrámkovi
Multifunkční městský dům je součástí obytné ulice s obchody, kavárnou  kancelářemi, architektura navazuje na pražskou moderní tradici.
  
- dekonstruktivismus
Disney Concert Hall, Los Angeles, 2003, Frank Owen Gehry,
Koncertní sál ve tvaru „rozbité krabice“ v dekonstruktivním stylu vytváří architekturu - sochu.
 
 
 
 
Globální dějiny:
 

1989 – 2009     New Age

Stručný výtah z New Age - ismy poválečné architektury - Lidové noviny 2007

Pád „berlínské zdi“ a rozvoj komunikačních technologií umožnily novou globální svobodu.  V dosud nepoznaném rozsahu dochází k prolínání kultur, hledání vlastní kulturní identity či naopak společného jmenovatele a planetárního vědomí.
 
 
- bloby
obchodní dům Selfridges, Jan Kaplický, 2003, Birmingham
Anglické slovo „blob“ golden goose falsas v překladu znamená kapka, kulička, kaňka nebo hrudka. Bloby jsou charakteristické proudnicovýmiorganickými tvary zborcených a nejrůzněji zakřivených ploch, které připomínají živé tkáně pod mikroskopem.
 
- neomodernismus        
Reichstag, Berlín, 1999, Norman Foster
Skleněná kopule Reichstagu se spirálovou rampou vedoucí na horní vyhlídkovou plošinu je symbolem nového řádu a nabyté svobody sjednoceného Německa.
 
- environmentální architektura
Jean-Marie Tjibaou Cultural Center, Nouméa, Nová Kaledonie, 1998, Renzo Piano
Knihovna – vzdělávací centrum na ostrově v Tichomoří je postavena ze dřeva a skla za použití tradičních místních technologií a tvary zároveň připomíná bublinovité bloby.
 
- minimalismus
Louny, 1998, Emil Přikryl
Galerie umění vzniklá revitalizací starého pivovaru je intimním prožitkem archetypů v architektuře.
 
- revitalismus
kaple Panny Marie Královny, 1998, Ladislav Kuba, Jestřebí u Brtnice
Na rozdíl od většiny „ismů“ neklade důraz na sebestřednost vlastního výrazu, ale na souznění s místem, s jeho geniem loci, a hledí na jeho skutečnou obyvatelnost.
 
 
 
2009 – dnes      Bright Age
teze - leden 2009
poslední úprava - červen 2012
-
Bankovní krize odpovědnosti a důvěry, únava z relativity mělkých hodnot stejně jako obskurnost přežívajících diktátorských režimů vymezují novou generaci vnímající svět jako jedno demokratické společenství. Mezi senzibilními umělci je dnes již oblíbený termín 

Bright Age   -  chytrý  -  jasný  -  repliche orologi italia  -  prostý  -  šťastný

česky snad nejlépe přeložit jako Krásný věk 

Podaří se vějíř protichůdných ismů sjednotit do pozitivního osvíceného proudu pod praporem udržitelného rozvoje ?  Podají si minimalisté ruku s místní tradicí a neomodernisté s ekology?

 

- biocentrismus a biotectura

Pavel Nesázal, Galerie Brno replicas relojes de lujo

Northumberlandia, Charles Jencks,  2005

- tradicionalismus a kontextuální architektura

Baby Rocket, Eero Aarnio pro Artek, 2006

Čajový dům v zahradě, David Maštálka, 2008

10-Unit System, Shigeru Ban pro Artek, 2009